SARS Cov = Corona Virus Ağır akut solunum sendromu ile ilişkili

SARS’ın Asya’da ortaya çıkması ve Dünyanın başka bölgelerinde görülmesinin ardından Dünya sağlık örgütü WHO SARS Cov örnekleri New York, San Fransısco, Hong Kong Ve Toronto’daki bilim adamları SARS ile bağlantılı Corona Virusünün genetik diziliş haritasını belirlediler. Marco Marra liderliğindeki ekip Torontodaki enfekte hastaların örneklerini kullandılar.


SARS= Ciddi akut solunum sendromu SARS corona virusun neden olduğu bir hastalıktır. Bu hastalığın belirtileri şunlardır;

Başlangıçta kas ağrısı, baş ağrısı, ateş ile seyreden semptom şikayetleri ile başlar. Bunu takiben 2 – 14 gün içerisinde solunum semptomları ortaya çıkar bunlar öksürük nefes darlığı, zatüre ve diğer yaygın bulgulardır. Laboratuvarda en belirgin özellik lenfosit sayısının azalmasıdır.

2003 yılının Mayıs ayında Çinin Guangdong şehrinde yerel pazarda gıda olarak satılan vahşi hayvan örneklerinden çalışma başlatılmıştır. SARS Corona virüsünün palmiye müsküllerinden izole edildiğini tespit ettiler. Ancak hayvanların klinik bulgu göstermediğini izlediler. Guangdong eyaletinde 10 binden fazla palmiye müskülünü öldürdüler. Virüs daha sonra rakum köpeklerinde, gelincik porsuklarında ve evcil kediler de bulundu. 2005 yılında 2 çalışma daha yapıldı ve Çin yarasalarında bir dizi SARS benzeri corona virüsü tespit edildi.

Bu virüslerin Filogenetik analizi SARS corona virüs doğrudan veya Çin pazarlarında satılan hayvanlar yoluyla yada yarasalardan insanlara bulaştığı ihtimali yüksek olduğu kanaatine varıldı.Fakat 2006 yılında Hong Kong üniversitesi Çin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi insanlarda görülen SARS Corona virüsü türlere ayrıldığını iddia eden bir çalışma grubunda bulunmaktadır. Buda olayın ne kadar ciddi olduğunu göstermektedir.


SARS corona virüs zarflı corona virüsü ailesindendir. Pozitif tek sarmallı bir RNA virüsüdür. Genomu RNA virüslerinden en büyükleri arasındadır. 29.7 kb’dir. SARS virüsünün belirlenen 13 geni ve 14 proteini vardır.


Bir kişi SARS ile karşılaştığında ilk belirtileri şunlardır; 

  • 38 derecenin üzeri yüksek ateştir. Erken belirtileri yaklaşık 2-7 gün sürer. Bununla beraber titreme, kas sertliği, kas ağrıları, bağ ağrısıi isal, boğaz ağrısı ve yorgunluk gibi grip benzeri semptonlar ortaya çıkar. Daha sonra öksürük, nefes darlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonu gelişir. Pinomoniyi doğrulap için göğüs röntgeni istenir. SARS dan şüpheleniyorsa HRCT taraması yapılır. Bu taramada daha önce bulgu tespit edilebilir. Şiddetli vakalarda solunum yetmezliği akut solunum sendromu ARDS gelişir.
  • Vakaların %90nda lenfopeni lenfosit düşüklüğü=beyaz kan hücresi düşüklüğü görülür.
  • Kuluçka süresi 2-10 gün arasındadır.
  • Semptonlar virüsün bulaşmasından 2-10 gün sonra gelişir.
  • Bağışıklık sisteminin buna tepkisi ise ilk önce IgM antikoru üretilir. Erken ve akut iyileşme evresinde 3 hafta zirve yapar. 10-12 hafta sonra azalmaya başlar
  • IgM antikoru daha sonra üretilir ve 12 hafta sonra zirve yapar. Onun için tedavide ana amaç lenfosit sayısını=beyaz kan hücresini yükseltmektir.

SARS CoV Ağır Akut solunum Sendromu ile Corona Virüsün İmmucil’in içindeki etken maddeler ile tedavisi

Karvakrol (Tymol)

Sars tanısında görülen %70 – 90 lenfosit düşüklüğü (lenfopeni) = beyaz kan hücresi düşüklüğü görülür. Tymol lenfosit seviyesini arttırır.

Vitis Vinifera

Lenfosit düşüklüğünü önler ve IgM ve IgG seviyesini arttırır.

Urtica Dioica

Doza bağlı bir şekilde hücrelere vürusun hücrelere bağlanmasını önler

Glisirizin

IgM ve IgG seviyesini düzenler.

Şuanda salgın şekilde dünyayı tehdit eden bu virusun tedavisi ve korunmasında İmmucil flakon ve şurup günde çocuklar 1 ölçek= 1 çorba kaşığı, erişkinler 11 yaş üstü 1 flakon İmmucil kullanımı hem tedaviye yardımcı olur hem de bulaşmasının önlenmesine yardımcı olur.